Builth Wells: 01982 551111

Caernarfon: 01286 672391

Royal Welsh 2018

Lansiad Llyfr / Book Launch

Wil and the Welsh Black Cattle.

 

Ar Dydd LLun, 23ain Gorffennaf am 2.00 y. p. ym Mhafiliwn y Gwartheg Duon Cymreig, mewn partneriaeth gyda Gwasg Gomer, cynhelir lansiad o’r llyfr ‘Wil and the Welsh Black Cattle’. Stori i blant tua 6 – 11 oed yw y llyfr a gwahoddir plant i fod yn ran o’r gynulleidfa. Braf fyddai gweld nifer o blant yno sydd yn gwybod rhywfaint am ein brîd cynhenid ac efallai cael y cyfle i sgwrsio am y gwartheg.  Bydd y cyfryngau yno a gwelir hwn fel cyfle delfrydol i hybu y Gwartheg Duon Cymreig. Gofynnwn i chi rannu’r neges yma er mwyn cael cynulleidfa lawn.  

 

On Monday, 23rd July at 2.00 p.m. in the Welsh Black Cattle Society, in partnership with Gwasg Gomer, the book ‘Wil and the Welsh Black Cattle’ will be launched. Children are invited to the launch which is suitable for children   6 – 11 years of age. It would be great to see a number of children there that know a little about our native breed and maybe have the opportunity to talk about the cattle. The media will be present and this is an ideal opportunity to promote the breed. We ask you to share this message in order for us to have a full audience.

Back