Caernarfon: 01286 672391

Cig Eidion Du Cymreig – ‘o’r fferm i'r fforc'

Welsh Black Beef photo Suppliers photo

Mae cig eidion Du Cymreig yn dod yn fwyfwy poblogaidd oherwydd ei flas nodedig a’i olrheinedd fel canlyniad i gan mlynedd o gofrestru anifeiliaid purlinach.

Mae cig eidion Du Cymreig o'r ansawdd gorau ar gael mewn nifer o fannau gwerthu, yn syth o ffermydd ac mewn siopau cigydd. Mae'n cael ei weini mewn tai bwyta ledled y DG. Felly, beth am brofi blas unigryw trwy ofyn am gig eidion Du Cymreig!