Builth Office: 01982 551 111

𝗦𝗘𝗡𝗘𝗗𝗗 𝗖𝗬𝗠𝗥𝗨
Heddiw bu criw o aelodau Cymdeithas Gwartheg Duon Cymreig lawr yn y Senedd yng Nghaerdydd yn cynnal digwyddiad galw heibio i gallugi aelodau’r Senedd ddysgu mwy am ein brîd ni.
Roedd rhaglas o biff wedi cael ei baratoi gan cogyddion y Sendd. Bustach Gwern-Cynyddion Iago gan Deulu Davies, Brynglas, Ponterwyd, Ceredigion a phrynnwyd gan Cigydd Rattray, Aberystwyth yn y Ffair Aeaf. Roedd camol mawr o’r Cig.
Diolch i Mabon ap Gwynfor am ein gwahodd lawr i’r Senedd heddiw am ei holl waith ac i’r holl aeldoau seneddol ddaeth i’m gweld.
𝗪𝗘𝗟𝗦𝗛 𝗦𝗘𝗡𝗘𝗗𝗗 
Today a group of members have been down at the Senedd in Cardiff holding a drop-in event to enable members of the Senedd to learn more about our breed.
Some beef samples had been prepared from the Gwern-Cynyddion Iago steer that was from the Davies Family, Brynglas, Ponterwyd, Ceredigion, the steer was purchased by Rattray Butchers, Aberywyth at the Winter Fair we thank them for their support!
Thank you to Mabon ap Gwynfor for inviting us down to the Senedd today for all his work and to all the members of parliament who came to see us.

Back